Sedan årsskiftet får nya hyresgäster i Kalmarhems nybyggda lägenheter inte röka i sin bostad. Samtidigt testar Västervik Bostads AB rökförbud på två trygghetsboenden.

Men hos det kommunala bostadsbolaget Vimarhem i Vimmerby är rökförbud i lägenheter långt ifrån något nytt.

– När vi byggde på Rönnbärsgatan, vid Varmbadhuset, 2010 blev det vårt första hus med totalt rökförbud, berättar Elisabeth Will, förvaltningschef på Vimarhem.

– Det står i hyreskontrakten att det är rökfritt som gäller – såväl inomhus som på balkonger och utomhus. Det åligger även hyresgästen att informera sina besökare om detta. Vill man röka får man helt enkelt gå utanför tomten, säger hon.

Under åren har man bara haft några enstaka fall där rökförbudet inte har efterlevts.

– Folk är medvetna om det, och vill i allt högre grad bo i en rökfri miljö – även rökare själva.

Totalt rökfritt kommer det även bli vid Vimarhems nybyggnation på tomten Pistolsmeden, där spaden förväntas sättas i marken i höst.

– I dag är det så vanligt med rökförbud att det näst intill känns som en självklarhet, säger Elisabeth Will.

Däremot har man från Vimarhems sida inte några planer på att införa rökförbud i det befintliga fastighetsbeståndet.

– Det är svårt för oss att gå in och diktera nya villkor när det finns människor som har bott länge i våra lägenheter. Det viktiga när någon flyttar in är att man vet vad som gäller.