Kommunstyrelsen ställer sig enig bakom förslaget till regler för den tomtkö som nu ska till fullmäktige för beslut innan det träder i kraft.

Första området ut blir Nosshult där uppemot 40 tomter är klara för försäljning mot slutet av året. Därefter följer bland annat ett 20-tal tomter i Nybble och andra mindre områden.

Reglerna innebär att dag och klockslag avgör plats i kön och den är definitiv först när avgiften betalats. Det går att stå i flera köer samtidigt, men den som tackar nej till en tomt mister platsen och får inga pengar tillbaka.

Artikelbild

| Plankarta för nästa bostadsområde i Nosshult strax öster om Vimmerby stad.

– Man får sju dagar på sig att tacka ja eller nej till en erbjuden tomt, säger Ola Gustafsson (KD) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Tomtpriserna kommer att variera mellan olika områden beroende på exploateringskostnad.