Under lördagen samlades centern för möte på Stabygården i Högsby, för att välja representanter till de olika posterna. Leif Larsson från Vimmerby nominerades då enhälligt till fullmäktigeordförande i den nya regionen, som bildas den 1 januari 2019 när landstinget och regionförbundet slås samman.

Då det redan tidigare varit klart att någon från majoriteten tilldelas ordförandeposten så återstår bara ren formalia. Leif Larsson kommer att väljas på nya fullmäktige den 15 oktober.

– Det känns väldigt trevligt att få förtroendet som ordförande, säger Leif Larsson. Med de kunskaper jag har är min ambition att jag ska leda arbetet på ett sådant sätt att vi får ett öppet och bra samtalsklimat. Det är vad jag vill bidra med i min roll, så vi får konstruktiva diskussioner om länets framtid. Och det är förhoppningsvis det andra sett att jag passar till, det är väldigt roligt att få ett sådant förtroende.

Christer Jonsson och Karin Helmersson blir heltida regionråd för Centerpartiet.