Förra året genomförde elever på gymnasiet miljö- och klimatdagar. Då var det främst ett par klasser som fördjupat sig i något ämne. Engagemanget gav mersmak och har i år utvecklats till att omfatta betydligt fler elever men också organisationer, föreningar och företag, som arbetar med miljö, klimat och social hållbarhet.

Arbetet har resulterat i Hållbarhetsdagar på gymnasiet under tre dagar den här veckan, då eleverna har presenterat sitt arbete. På onsdagen bjöds allmänheten in att ta del av utställningar och föreläsningar av elever men också av inbjudna verksamheter. Samtliga program, men även elever och lärare på Lärcenter, deltog.

– En av höjdpunkterna var invigningen av det planterade globeträdet. Vimmerby har ju ett globeträd sedan tidigare, Sockerdricksträdet på Näs, men vi kände att vi ville ha ett eget på gymnasiet, säger Thomas Svarén som är internationell samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Artikelbild

| Omkring 35 elevgruppsutställningar visades upp under Hållbarhetsdagen på Vimmerby gymnasium.

Globträdet är ett internationellt nätverk med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

– Det viktigaste är ändå att se till att det händer saker i vår verksamhet efter de här dagarna, och eleverna vill verkligen se förändring. Det syns inte minst i de 35 elevgruppsutställningar som visades upp, med allt från hur man laddar mobilen med cykeln, till hållbart mode och sådant som berör matsvinn, Östersjön och köttindustrin, säger Svarén.