– Det är ett udda förslag, men det finns säkert ett allvarsamt syfte bakom, och namnet "Lilla Vi" är lokalt förankrat. Den tidigare prästbostaden mellan Södra Vi och Djursdala heter Lilla Vi, säger fullmäktiges ordförande Leif Larsson (c).

Förslagsställaren anser att namnet "Lilla Vi" är "lugnt, positivt och även en del romantiskt" som det står i medborgarförslaget som lämnats in till kommunen.

Det fanns viss tveksamhet om att släppa fram förslaget.

Artikelbild

| Fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C).

– Det beror på att efternamnet saknades på förslagsställaren, bara begynnelsebokstaven var angiven och för att få ställa ett medborgarförslag måste man antingen bo i kommunen eller äga en fastighet. Men vi känner till den här personen och godkände att förlaget fick lämnas, för i sak är det korrekt skrivet i och med att hen föreslår att kommunen ska agera för ett namnbyte.

Nu blir det kommunstyrelsen som kommer att utreda förslaget. Att det skulle leda till ett namnbyte är knappast troligt.

– Det får utredningen visa. Men jag skulle nog inte sätta några pengar på det. Varumärket Vimmerby har utvecklats enormt och är i dag känt för långt mycket mer än dåligt brännvin i och med alla god värderingar som bottnar i att Vimmerby är Astrid Lindgrens stad, säger han.