– Det är ett viktigt steg för vår vision att förändra trähusbranschen och effektivisera produktionen. Grundtanken är att var och ett av företagen i branschen ska göra det man är riktigt bra på och vi ska vara riktigt bra på bjälklag, säger Göran Schultz, VD för Älö Trä i Vimmerby.

Företaget tillverkar byggkomponenter och olika bygglösningar till byggbranschen. Bland kunderna finns bland andra Bo Klok, Anebyhusgruppen, Hjältevadshus och Peab med flera.

Företaget tillverkar också toaletter och sanitetsbyggnader för exempelvis rastplatser och campingar.

Artikelbild

| Älö Trä 2.0 är invigt. Fr.v Stefan Wernholm, MA-chef, Peter Anemyr, ägare, Jan Ställborn, styrelseordförande, Göran Schultz, VD och Benni Svensson, produktionstekniker och projektledare.

Företaget startade 2007 och flyttade 2014 till de nuvarande lokalerna i tidigare Fanérfabriken i Vimmerby, där man hyr av ByggKlason AB.

I och med den nya produktionslinjen tas ytterligare en byggnad som tidigare varit lager i bruk för produktion.

En helt ny produktionslinje har utvecklats i ett projekt inom företaget. Den innebär att man kan bygga bjälklag på upp till 10,5 meter och utrustningen klarar att vända element som väger upp till två ton på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Tillsammans med fastighetsägaren har ungefär fyra miljoner kronor investerats i anläggningen som invigdes på onsdagen och nu ska trimmas in för en än mer effektiv produktion.

Det kan också innebära ytterligare jobb i företaget som i dag har cirka 40 anställda.

– Det kommer det att göra, men det hänger också ihop med hur marknaden utvecklar sig. Framför allt ökar vi vår kapacitet och behålla de som jobbar hos oss i dag, säger Göran Schultz.

Samtliga anställda, hyresvärdarna och andra berörda deltog i invigningen där det också bjöds på snittar bubblande dryck, lämplig för firande under arbetstid.

Peter Anemyr, grundare och ägare till företaget, kallar den nya produktionslinjen för Älö Trä 2.0.

– Det här är en mer effektiv produktion som har produktionstekniken i fordonsbranschen som en förebild och jag tror att den här utvecklingen är viktigt för hela branschen. Vi måste få ner produktionskostnaden på bostäder när en halv miljon nya bostäder ska byggas de närmaste sju-åtta åren. Det är vi nu med och påverkar, säger han.