Det 120 kvadratmeter stora taket med söderläge har halvvägs monterats med solpaneler, hela anläggningen beräknas vara klar för bruk i slutet av nästa vecka.

Curt Tyrberg som är kassör i föreningen har varit en av de drivande krafterna bakom projektet med solceller:

– Vi vill vara ett föredöme i samhället genom att visa att det är lönsamt att investera i miljövänliga energilösningar.

Artikelbild

| Curt Tyrberg är nöjd med den nya solcellsanläggningen på bygdegårdens tak.

Med en förbrukning på 39 000 kilowatt-timmar per år så hoppas nu föreningen att nästan hälften av energin ska komma från solpanelerna:

– Det ska generera 23 000 kilowatt-timmar per år och vi räknar med att spara 10 000 kronor i energikostnader varje år, säger Curt Tyrberg.

Curt berättar att solcellsanläggningar producerar energi större delen av året:

– Från februari till november alstras energi, under vintermånaderna produceras ingen då taken oftast täcks av snö.

Projektet drog igång för ungefär ett och ett halv år sedan enligt Curt. Föreningen ansökte om stöd från länsstyrelsen som godkände ansökan och har hjälpt dem att finansiera solpanelerna med runt 100 000 kronor. Den totala kostnaden är 360 000 kronor, återstoden av summan har föreningen lånat.

– På 15 år räknar vi med att gå med ren vinst på anläggningen, säger Curt Tyrberg.

I mitten augusti håller bydegårdsföreningen öppet hus med invigning av de nya solpanelerna.

– Vi hoppas kunna inspirera andra att investera för miljön, säger Curt Tyrberg.