I Vimmerby kommun erbjuds barnomsorgsalternativet pedagogisk omsorg för barn mellan 1-5 år i enskild regi hos Lilla Sverigebyn. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem. Det finns inte krav på högskoleutbildad personal och barnomsorgen liknar traditionellt familjedaghem, som tidigare fanns som alternativ i Vimmerby kommun.

– Vi tycker det är bra att våra medborgare har valfrihet och olika alternativ att välja mellan, det avlastar även våra andra förskolor, säger Marie Nicholson (M) i barn- och utbildningsnämnden där man nu beslutat att godkänna att Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn utökar antalet platser.

Familjedaghemmet har sökt bygglov för att utöka lokalerna så man kan ta emot fler barn och barn- och utbildningsnämnden har godkänt att antalet platser utökas från 8 till 16 barn.

– När det gäller fristående pedagogisk omsorg som den här har kommunen ansvar för tillsyn att verksamheten uppfyller en rad krav som Skolverket har, och vi har gjort bedömningen att så är fallet, säger verksamhetschef Ola Karlsson.

Den pedagogiska omsorgen i Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn lägger särskild fokus på utevistelse och utomhuspedagogik, djur och natur. Undervisning i främmande språk, tyska och engelska integreras i verksamheten varje vecka och man använder också instrument som en del i pedagogiken.