En sammanställning som Svenska Dagbladet har gjort visar att det under 2018 polisanmäldes 13 400 fall av misshandel mot kvinnor i nära relationer och att antalet anmälningar därmed är tillbaka på samma nivå som 2015.

Vimmerby kommun går dock mot strömmen. Mellan åren 2015 och 2018 halverades antalet polisanmälningar – från 16 till åtta stycken.

För drygt ett år sedan drog socialförvaltningen i Vimmerby igång ett projekt där kommunens samtliga medarbetare erbjuds utbildning i att upptäcka och agera vid misstanke om våld i nära relationer.

– Det är nog för tidigt att säga att den medvetna och positiva utbildningssatsningen gav effekt så snabbt. Däremot hade socialnämnden en liten ökning av ansökningar till insats i januari och februari 2019, som vi nog till viss del kan härröra till det. Utbildningen ökar alla anställdas medvetenhet och kunskap. Förhoppningsvis når och ser vi ännu fler nu, säger Lotta Philipsson som är individ- och familjeomsorgschef i Vimmerby kommun.

Cecilia Brick är chef vid polisens grupp för grova brott och brott i nära relation. Inte heller hon har någon direkt förklaring till Vimmerbys låga siffror.

– Om man tittar på inflödet av anmälningar i norra Kalmar län ligger Vimmerby lågt jämfört med många av de andra orterna. Vad det beror på har vi haft svårt att analysera, men självklart är vi tacksamma för att det är så.

– Dock är det viktigt att, som Vimmerby gör, skapa mötesplatser för människor att träffas på, och på så sätt även kunna lyfta goda exempel.