– Det gör vi för att samla in all fakta och alla synpunkter och för att få en helhet, säger Helen Nilsson (S) ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I september aktualiserade en enig barn- och utbildningsnämnd behovet av en ny högstadieskola, årskurs 7-9, i en skrivelse till kommunstyrelsen. Behovet motiveras med 15 punkter. Det handlar om trånga och bristfälliga lokaler för både skolverksamheterna och fritids, om svårigheten att rekrytera lärare till två högstadieskolor, om viljan att bryta segregation och om ökat elevantal. Nämnden föreslår att en ny skola dimensioneras för 600 elever, samtidigt som både Vimarskolan och AL-skolan kan behållas för F1 – årskurs 6.

Där är inte kommunstyrelsen framme ännu. Men den förstudie som nu ska genomföras ska föra projekteringen framåt.

Någon tidsplan har ännu inte tagits fram, heller ingen placering av en ny skola.

I investeringsbudgeten för nästa år finns en miljon kronor reserverat för projekteringen av en ny skola.