– Vi är mycket nöjda, resultatmässigt är det näst bästa året någonsin, säger Torbjörn Swahn, vd för det kommunala energi- och miljöbolaget.

Det ekonomiska resultatet stannar på nära tolv miljoner kronor. Det är bara vinsten på 15 miljoner kronor från 2016 som är högre än så i företagets historia.

Torbjörn Swahn pekar på flera skäl till det goda resultatet.

Artikelbild

| Torbjörn Swahn är vd för Vimmerby Energi- och miljö AB. Han är nöjd med 2018. Särskilt över att kundern ager bolaget mycket väl godkänt i en undersökning.

– Vi får bättre betalt för elen som produceras i Kraftvärmeverket nu än tidigare år. När vi startade låg elpriset väldigt lågt. Nu är det på den nivå det ska ligga, säger han.

Han pekar också på fördelaktig försäljning av certifikat och utsläppsrätter och bra väderförhållande.

– Det är viktigt för värmesidan som är ganska säsongsberoende. 2018 var ett normalår.

Bolaget producerade värme motsvarande 140 GWh under 2018. Det placerar året på topp-trelistan för värmeproduktion.

2 100 kunder är anslutna till Vemabs värmeanläggningar.

På elsidan såldes drygt 120 GWh. Det är högsta nånsin och ungefär 25 procent av det tillverkas i det egna kraftvärmeverket på Tallholmen. Antalet elkunder som är anslutna till Vemabs egna nät ligger på 4 900. Utöver det säljer Vemab el till ytterligare cirka 1 100 kunder som är anslutna till andra nät.

Vattenförbrukningen har minskat de två senaste åren, främst på grund av att låga grundvattennivåer uppmärksammats och att det införts bevattningsförbud under somrarna. 2018 förbrukade kommuninvånarna 1 600 000 kubikmeter vatten.

På renhållningssidan har det varit fokus på brister i hämtningen. Det ledde till att avtalet med RenoNorden bröts och i maj tog GDL över hämtningen av avfall hos Vimmerbyborna.

– Jag tycker att kunderna kan se skillnad på avfallssystemet och de problem som varit med logistiken. Det är i det senare det varit berättigad kritik, inte mot systemet, menar Torbjörn Swahn.

Han pekar också på den nöjd kund-undersökning som gjorts under året och som ger Vemab "Mycket väl godkänt".

– Det är vi mycket stolt över, säger han.

Det nya avfallssystemet har bland annat lett till att restavfallet minskat med 1 276 ton mellan 2016 och 2018.

Även det brännbara avfallet som lämnas till Återvinningscentralen har minskat rejält, 33 procent, från 16 till knappt elva kilo per besökare.

Av de tolv miljoner bolaget gör i vinst fördelas fem miljoner till det kommunala moderbolaget, resten stannar i Vemab.

– Våra investeringar ligger lite lågt, men det är många projekt som pågår och som avslutas under 2019.