Planerna offentliggjordes under torsdagen och innebär att såväl Västervik, Hultsfred som Vimmerby kommer ge den eftertraktade utbildningen på sina lokala Campus.

– Utbildningen är på 3,5 år och är samma som erbjuds i Norrköping. Undervisningen sker via videokonferens av föreläsningarna som ges i Norrköping. Målet är att kunna utbilda 20 studenter på varje campus, men är intresset större ska vi försöka erbjuda fler platser. Vi tror att det är en lösning som alla parter vinner på, säger Jörgen Nissén som är ansvarig för lärarutbildningen på Linköpings Universitet.

Bristen på personal med kompetens som förskolelärare är allmänt känd på riksplanet och behovet i våra trakter är också stort.

– Det är en av de lärargrupper som det råder störst brist på. Därför gör vi den här satsningen tillsammans med just Campus Småland som vi har haft gott samarbete med genom åren, säger Jörgen Nissén.

En av tankarna med satsningen är att nå ut till personer som är intresserade av att utbilda sig, men inte har möjlighet rent praktiskt att flytta från sin hemort.

– I samtal med Campus Småland har vi förstått att det finns en stor grupp med potentiella studenter som det här upplägget skulle passa för, säger Jörgen Nissén som också säger att man har långsiktiga ambitioner med satsningen som dessutom kan breddas på sikt.

– Får vi det här att fungera som vi vill är det mycket möjligt att även andra utbildningar för lärare kan bli aktuella med samma upplägg i framtiden, säger Jörgen Nissén.