Tidigare i veckan meddelade apotekaren Bilal Atac att han tvingas slå igen Apotek Äpplet i Vimmerby – trots gott underlag och bra kundtillströmning. Problemet stavas istället arbetskraftsbrist.

– Vi har sökt personal i ett år, men inte hittat någon som kan jobba här. Utöver mig är det två anställda och vi kan inte arbeta jämt, det blir för tufft, berättade Bilal Atac då.

Och Bilal är bara en i raden av Vimmerby-företagare som den senaste tiden har uttryck problem med att hitta personal med rätt utbildning och bakgrund.

Bekymret bekräftas också av Lars Borgemo, ansvarig chef för Arbetsförmedlingen i norra Kalmar län.

– Generellt är det så att vi går en framtid till mötes där det inom flera branscher kommer vara svårt att hitta rätt kompetens – speciellt gäller det i ett utflyttningslän som Kalmar. Tillgängligheten på arbetskraft kommer helt enkelt minska.

– Vi får vänja oss vid arbetskraftsbristen och leva med det, det är bekymret med den situation vi har här. Länets kommuner måste tillsammans vända den trenden så gott det går, säger Lars Borgemo.

Anser du att samarbetet mellan kommunerna inte är tillräckligt i dag?

– Min upplevelse, som jobbar både med kommuner och arbetsmarknadsfrågor över kommungränserna, är att kommunerna i lite för stor grad ser sig som konkurrenter istället för att tillsammans sälja in ett attraktivt koncept för inflyttare att leva. Var du bor och var du jobbar är en pendlingsfråga.

– Många kommuner samarbetar i många frågor och medvetenheten är stor. Men vi måste också inse att alla inte kan få allt i våra trakter, men om alla kan få något så växer vi tillsammans. Det har blivit bättre men vi kan bli ännu starkare, säger Lars Borgemo.

Carina Östh på kommunens näringslivsenhet stöter dagligen på problematiken.

– Det är det första företagen lyfter när vi är ute på våra besök. Men det är också en fråga där vi jobbar väldigt hårt och skaffar oss konkreta bilder av företagens behov, säger hon.

Vad gäller samarbete över kommungränserna berättar Carina Östh att ett sådant är etablerat sedan lång tid tillbaka med Hultsfreds kommun.

– Vi har väldigt bra kontakt vad gäller kompetensbehovet. Vi har kontinuerliga möten och är där noga med att ha fokus på att vi inte är två kommuner, utan en arbetsmarknadsregion där vi hjälper och stöttar varandra.