LÄS MER: Just nu: Bygger förskola — för 120 barn

Vid en pressträff i fredags berättade den styrande borgerliga Vimmerbyalliansen (C, M och KD) att man kommer bygga en ny förskola i Nybble-området i utkanten av Vimmerby, som ska ersätta Skogsbackens två paviljonger och Lilla Lundens fyra paviljonger. Förskolan ska ha plats för 120 barn och även erbjuda nattbarnomsorg. Någon tidsplan eller kostnadskalkyl finns inte klar ännu. Oklart är också hur många avdelningar den nya förskolan kommer att ha.

Vid pressträffen berättade man också att två nya avdelningar kommer byggas i anslutning till nuvarande förskolan i Södra Vi samt att man tittar på ytterligare lösningar i Djursdala, Tuna, Storebro och Frödinge.

Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, ställer sig försiktigt positiv till majoritetens beslut.

– Jag hoppas att förvaltningen väljer att bygga tio avdelningar i Nybble så att vi får plats att växa. För med plats för 120 barn, inklusive omsorg på obekväma tider, så är det redan fullt och ambitionen måste vara att kunna minska barngrupperna, höja kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Lis Astrid Andersson, barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande.

– Jag är glad över att den nuvarande majoriteten gick på Socialdemokraternas linje att säga upp markanvisningsavtalet med Aleris för att bygga en förskola i Nybble. Det har ju varit vårt förstahandsval fram tills en enig kommunstyrelse gav Aleris företräde och vi fick börja titta på andra alternativ, kommenterar Lis-Astrid Andersson.