Turerna kring Nybble har varit många. När Aleris för ett antal år sedan såg behov av att flytta Stenbäckens behandlingshem till en ny byggnad diskuterades olika förslag av placering med kommunen och man landade i att Nybble var en lämplig plats. Efter att Aleris tidigare i veckan lämnade slutgiltigt besked att man inte längre är intresserad av att bygga nytt behandlingshem i Nybble träffades representanter från fastighetsbolaget Vectura och kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera planerna för Nybbletomten och det pågående detaljplanearbetet för området. Vectura vill fullfölja den markanvisning som avtalats och kommer att arbeta vidare med annan part efter att Aleris tackat nej.

Ingela Nilsson Nachtweij C, tillträdande ordförande i den nya kommunstyrelsen, berättade efter mötet att kommunen fått ett ”försiktigt” förslag om en byggnation av en fastighet med både äldreboende och förskola, liknande det man ska bygga i Mönsterås.

– Det stämmer att vi håller på att bygga ett kombinerat äldreboende och förskola i Mönsterås och när det gäller Vimmerby har vi enligt den information jag har, kommit med olika förslag som kommunen tar ställning till, det är upp till dem, säger Isabell Andersson, kommunikatör på Vectura.

Bygget i Mönsterås blir 4 000 kvadratmeter stort och ska stå klart våren 2020.

– Vi har inte byggt så mycket på det sättet tidigare, det är lite nytt tänk. Fördelarna med ett sånt boende kan vara många, exempelvis att binda band mellan generationer och att man kan samnyttja vissa utrymmen som exempelvis storkök eller liknande.

Så som det ser ut nu kan det alltså bli något liknande i Vimmerby på Nybbletomten?

– Det kan jag inte säga. Vi bygger framförallt samhällsfastigheter med fokus på äldreboenden och trygghetsboenden, dialogen med kommunen är central för oss och vi bygger mycket gärna åt kommunen. Det viktigaste för oss är att möta kommunens behov av nya samhällsfastigheter och att fullfölja projektet enligt det markanvisningsavtal som har upprättats.

Vectura har i tidigare möten med kommunen visat intresse att etablera sig på fler platser inom kommunen.

– Vi vill alltid se om det finns andra behov i kommunen om det finns fler luckor att fylla, andra samhällsfastigheter som behöver byggas – det kan vara äldreboenden eller någon typ av förskola. Om behovet finns bygger vi gärna i kommunen.

När är det realistiskt att tro att det kan bli byggnation i Nybble?

– Vi får se nu vad som händer, vad kommunen kommer att svara. Vi är redo att bygga och hoppas det blir en bra lösning.

Något nytt möte mellan Vectura och kommunen är inte bokat i nuläget.