Det handlar om obesvarade larm nattetid på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Vi söker Karin Holmgren, verksamhetschef för kommunens äldreomsorg, för att få en kommentar. I ett pressmeddelande bekräftar hon dock att två allvarliga händelser nu utreds internt enligt lex Sarah.

– Genom en kontroll i larmsystemet märkte vi att det finns larm som inte besvarats. Det är två brukare som drabbats, berättar hon.

– Det är av yttersta vikt att fastställa de bakomliggande orsakerna till att detta kunnat inträffa. De åtgärder som behöver vidtas kan se olika ut beroende på vad man kommer fram till är orsaken till händelserna, säger Karin Holmgren.

Anhöriga till de två brukare som har drabbats har informerats.