Efter flera toppjobb i det privata näringslivet blev han för snart ett år sen ny utvecklingschef i Vimmerby kommun. Det har gett nya lärdomar och insikter.

– Det är första gången jag jobbar i en politiskt styrd organisation. Det uppfattas många gånger som att saker och ting tar tid, men den demokratiska processen måste ta tid och vi ska vara stolta över den demokrati vi har. Jag har också upptäckt att kommunens medarbetare gör väldigt mycket som folk i allmänhet inte känner till, exempelvis utbildning i första hjälpen för psykisk ohälsa som vi har kompetens för i huset, säger han.

Thomas Svärd beskriver ett lokalt näringsliv som går som tåget, men att behovet av rätt arbetskraft är en utmaning att möta.

Artikelbild

| Kommunen utvecklingschef ser en helhet i utvecklingsarbetet där näringsliv, arbetsmarknad, boende, kultur- och fritid hänger ihop.

– Det är ett jäkla bra drag i Vimmerby kommun. Vi har många företag som skulle kunna anställa fler medarbetare - bara kompetensen fanns. Ta exempelvis CNC-operatörer, om vi hade 30 tror jag vi kunde få ut alla i jobb inom 24 timmar.

Utvecklingsavdelningen försöker vara smörjmedel för näringslivet och utbildningsförvaltningen för att hitta lösningar för få fram rätt kompetens.

– Vi behöver börja betydligt lägre ner i årskurserna för att öka intresset för teknik och få elever att inse att ett industrijobb är något helt annat i dag än för 30 år sen.

Thomas Svärd betonar ett helhetsperspektiv i sin syn på utvecklingsarbetet i kommunen, något han återkommer till flera gånger.

Artikelbild

| Krönsmon ligger attraktivt in till riksväg 23/34, anser Thomas Svärd. "Att exponeras ut mot vägen där det passerar 1 545 000 fordon varje år, är bra", säger han och är rätt säker på att första tomten säljs under 2019.

– Om vi hade de där 30 CNC-operatörerna, måste de bo någonstans. Det är nästa problem, vi behöver fler bostäder. Jag var hos ett företag häromdagen som har fyra relativt nyanställda medarbetare som gärna vill bo i kommunen, men de tvingas pendla för att de inte hittat någon bostad. Så det känns bra att vi ser lite byggkranar och att ännu mer är på gång som till exempel Kiosken 1 (gamla Sibyllatomten). Det ger fler bostäder och öppnar också för rotation på bostadsmarknaden, säger han.

Nästa del i helheten är fritidsektorn som också ligger under utvecklingsavdelningen.

Artikelbild

| Thomas Svärd är utvecklingschef och ansvarar för kommunens näringslivsarbete, utvecklingsarbete, fritida- och kultursektorn och folkhälsan.

– Det finns 152 föreningar med ett mycket brett utbud. Det är en jättetillgång och det finns en stor kompetens också i föreningarna.

Den insikten har spelat en stor roll för att familjen Svärd bor i Vimmerby och även tänker fortsätta göra det.

– När jag fick jobb på Åbro för 23 år sen bjöd Henrik Dunge på en dags rundtur innan vi flyttade hit och visade en massa saker som finns i Vimmerby. Vi fick se ett fantastiskt utbud, så allt hör ihop, säger han.

I vår ska ett förslag till nytt bidragssystem läggas fram, det ska träda i kraft 2020.

– Vi vill inte göra fort och fel. Det får ta tid för att bli rätt.

Föreningarna har varit med i arbetet genom enkäter, och möten. Thomas Svärd pratar om "Allas Vimmerby" där flera utvecklingsgrupper är på tårna i kommunens alla delar och det ska bli fler poddar under våren.

Det finns också ett tydligare intresse för Krönsmon.

– Vi har tre intressenter, ett lokalt företag, ett regionalt och ett nationellt och jag är rätt säker på att vi säljer första tomten 2019, och kommer bara första byggkranen upp kommer det att blåsa till där också. Vi ska öka marknadsföringen av marken, men jag vill ha den asfalterade "uppvisningsvägen" klar så att intressenter kan åka in och se läget direkt in till riksväg 23/34.Den nya infarten från riksvägen ska vara klar 2020.