Med öronskydd, pistolen i ena handen och skiktet inställt på måltavlorna kramar medlemmarna i Vimmerbys pistolskytteklubb avtryckaren. Det dånar när skotten far iväg och den gyllene hylsan faller till marken. Sporten menar ordförande Conny Petersson har väldigt lite att göra med de actionfyllda scener som det går att se på film.

– Det är en precisionssport så den kräver koncentration och självdisciplin. Det är närmast meditativt att skjuta bra. Det ska kännas väldigt lugnt och avslappnat. En bra tumregel är att ta tre riktigt långa inandningar innan man lyfter och siktar.

Vimmerby pistolskytteklubb startades redan 1934 och har de senaste åren fått allt fler medlemmar.

Artikelbild

| "En del är naturbegåvningar och kan hävda sig redan inom några månader. För andra tar det längre. Man kan nog räkna med att det tar uppemot två år innan man hävda sig på en tävling." berättar Conny Petersson (ej på bilden)

– När jag började 2008 var vi ett 15-tal aktiva, berättar Conny Petersson.

– Idag är vi runt 100 medlemmar av vilka 50 är aktiva. Sedan har vi uppemot 10 nybörjare varje termin. Det har vuxit enorm de senaste åren. Mycket via djungeltelefonen, vänner och arbetskamrater som tipsar varandra.

Sporten är en av de säkraste att hålla på med, menar Conny.

– Det är en väldigt säker sport. De enda skador jag känner till är tennisarmbågar och risk för hörselskador om man slarvar med sitt hörselskydd. Man måste bryta mot många regler för att något ska kunna hända. Jag skulle tro att en större pistolskyttetävling är en av de tryggaste platser man kan vistas på. Just för att vi är kontrollerade av polisen allihop och är laglydiga medborgare, annars skulle vi inte få skjuta.

Artikelbild

| "En precisionstävlig går till så att man skjuter sju serier om fem skott och varje serie får ta upp till fem minuter. Då har man gått om tid på sig och kan vila mellan skotten. " Conny Petersson

För att få ett eget vapen måste varje medlem söka licens hos polisen och uppfylla alla regler som gäller för målskytte.

– För det mesta brukar det vara problemfritt. Det är en väldigt uppstyrd verksamhet och vi följer förbundets regler, så medlemmarna har sällan problem att få licens. För att få en krävs att du är ostraffad, är en aktiv skytt och medlem i en förening. Du får tillstånd för att ha ett visst vapen för ett specifikt ändamål. I det här fallet målskytte.

Artikelbild

| "Riktigt pistolskytte har väldigt lite att göra med amerikansk film. Det finns nästan inget gemensamt. Riktiga vapen har en rekyl. En annan väsentlig filmar är att riktiga vapen låter väldigt mycket." Conny Petersson

Vad får ni för reaktioner från allmänheten?

– För det mesta positiv. Man kunde vänta sig att det skulle finnas massa rädsla och fördomar inför det. Men de flesta är sansade i sin uppfattning. Det finns säkert vapenmotståndare som ser det som farligt men det är inga man träffar till vardags.

Artikelbild

| "Pistolskytte är tekniskt svårare än andra typer av skytte eftersom du i stort sätt alltid skjuter med en hand. Det ställer högre krav på finmuskelkontroll." Conny Petersson står i så kallad duellställning och siktar.

Vad gör ni med ammunitionen som innehåller bly?

– Det samlas i vallen och som det är nu får det ligga ostört. Bly i marken är inert, det bildas en oxidhinna runt om och sedan är det stabilt. Bly i sig förorenar inte marken. Problemet med bly i naturen handlar ofta om organiskt bundet bly från den gamla bensinen, eller gammal rostskyddsfärg, som kunde lakas ut i naturen. Bly i ammunition är bara en stor halmgubbe. Det finns inget fog för att det skulle vara ett problem. Förutom i våtmarker där det finns sjöfågel som kan skadas av det. Av det skälet är det förbud mot jakt med bly i våtmarker.