Under sommaren gör Kalmar läns landsting en satsning för att inspirera barn och unga till mer rörelse i vardagen. Satsningen kallas för familjeutmaningen och startade genom att landstinget publicerade filmer på fyra olika familjer som motionerar tillsammans, på olika sätt.

– Det är ett sätt att lyfta budskapet om att rörelse är viktigt, berättar Josefine Helin, kommunikatör på landstinget i Kalmar län.

Vi behöver hjälpas åt och vuxna människor bör vara förebilder för barn och unga, den tanken ligger bakom valet att fokusera på familjer.

Artikelbild

| Familjen Bodman och familjen Nilsson blev tillfrågade om att vara med i inspirationsfilm för att motivera andra till rörelse. Och de sa ja.

– Vuxna behöver visa. För barn gör som vuxna gör, inte som vuxna säger.

Landstinget uppmanar nu allmänheten att fylla på med egna filmer, på Facebook eller Instagram och tagga dem med familjeutmaningen, så att det blir en stor inspirationsbank.

– Vi vill också att människor ska prata med varandra om rörelse, och tipsa varandra. Vi vill skapa en interaktion kring ämnet, säger Josefine.

Det här är en del av landstingets större satsning inom folkhälsa. Ett tobaksfritt liv och hälsa för seniorer är några exempel på vad andra delar av arbetet handlar om.

Artikelbild

| Familjen Nilsson motionerar på olika sätt, men när de motionerar alla tillsammans blir det ofta orientering eller så cyklar eller springer de tillsammans.

Familjeutmaningen pågår under sommaren, till hösten fortsätter sedan arbetet i andra former. Då riktat mot skolor och föreningar, med kommunerna som samarbetspartner. Detta eftersom skola och föreningsliv är viktiga arenor för att sprida inspiration till unga. För Vimmerbys del handlar det bland annat om en föreläsning på Astrid Lindgrens skola med överläkaren Anders Hansen, som vår tidning berättade om i maj.

– Vimmerby kommun har kommit långt med arbetet i skolan, säger Josefine och nämner idrottsläraren Torbjörn Bodman som en person som arbetar aktivt mot ökad rörelse i skolan.

Artikelbild

| Familjen Bodman.

Tillsammans med sin familj är Torbjörn också med i en av landstingets filmer till familjeutmaningen. Den andra familjen som filmades från Vimmerby är Sofia och Anders Nilsson, tillsammans med sina tre barn i åldern mellan 11 och 17 år.

– Det var trevligt att bli filmad hela familjen också, annars blir det inte att vi tar bilder alla tillsammans när vi motionerar, säger Anders Nilsson.

Motionerar gör de en hel del i vardagen, både tillsammans och enskilt. Cykla, springa eller orientera brukar det bli när de motionerar alla tillsammans.

– Orientering lämpar sig bra för familjer, alla kan tävla på sin nivå. Man behöver inte tro att man ska vinna, för man tävlar mot sig själv i alla fall, menar Anders.

Han är också noga med att poängtera att de inte är någon "mastodontfamilj".

– Vi försöker röra på oss, men sen är vi som alla andra och faller in i att inte alltid hinna också.