– Det är roligt att Vimmerby uppmärksammas och vi är mycket hedrade, säger Per Åke Svensson, ordförande i avdelningen som består av Pelarne, Rumskulla och Vimmerby.

Det är LRF:s region Sydost som varje år tilldelar en av de 117 avdelningarna utmärkelsen som kommer att delas ut vid regionstämman i Tingsryd om en dryg vecka.

– Det är flera orsaker som ligger bakom, bland annat att tre mindre avdelningar gått samman och fått bättre verksamhet och även att allt fler kvinnor tar plats inom avdelningen. Vi är faktiskt fyra kvinnor och tre män i styrelsen och även på årsmötet för en tid sedan var det fler kvinnor än män närvarande, och det är inte vanligt, säger Per Åke Svensson.

I regionen finns 16 000 medlemmar, i Västra Sevede är det 265. Den sammanslagna Västra Sevede-avdelningen har bland annat jobbat med olika teman som gett konkreta resultat. Anläggningen för solenergi i Vennebjörke är ett exempel.

– Den började i en studiecirkel inom den här avdelningen och i dag finns den och producerar bra med el, säger han.

Även framåt finns planer på om inte nya så nygamla aktiviteter.

– Vi kommer att ha Öppen Gård även i år och vi kommer att väcka liv i "Bondekampen" som vi inte haft sen 2010, men nu blir det mellan de fyra avdelningarna i kommunen istället för mellan två kommuner.

Västra Sevede har även chansen att bli årets avdelning på riksnivå.

– I så fall blir det mer än heder och ära­ då handlar det om pengar också.