Det gamla äldreboendet och på senare tid HVB-hemmet Nygård står i princip tom sedan de sista ensamkommande flyttade ut för ungefär ett halvår sedan. Endast någon enstaka lägenhet ska vara uthyrd i dagsläget. Svårigheterna att hitta hyresgäster har gjort att ägarna Vimarhem haft funderingar på att sälja byggnaden. Men försäljningsplanerna stoppas nu för att se vad bygdens egna inspirationsmöte som anordnas på måndag nästa vecka, kan komma att ge.

– Vi ser positivt på alla idéer för Nygård. Det har varit på tal att eventuellt sälja men vi avvaktar nu och ser vad det här mötet ger, säger Jan Erixon, VD för Vimarhem som äger fastigheten.

Fastigheten Nygård ska inte bli ett öde monument för Locknevi, säger Sture Johansson, representant för en nytillsatt arbetsgrupp bestående av några ortsbor och andra personer med koppling till bygden.

Artikelbild

| En av sju lägenheter i längorna runt Nygård är uthyrd. men projektgruppen menar att fler lägenheter lätt skulle kunna hyras ut, exempelvis som boende för säsongspersonaeln på Astrid Lindgrens Värld.

– Vi är ett antal personer som brinner för att Locknevi ska utvecklas och därför drog vi igång projektet som vi valt att kalla för ”Locknevi Framåtblick”, säger Sture Johansson.

Idén på en projektgrupp föddes när rykten började florera i samhället om att Nygård skulle säljas. Till en början var syftet att rädda fastigheten, men så småningom mynnade det ut i en satsning på att få liv i hela Locknevi.

– Vi började fundera på vad man kan göra för att utveckla hela Locknevi som bygd och kanske få igång verksamhet med boende, turism och besöksmål, säger Sture Johansson.

Fiske, jakt, naturupplevelser, vandrarhem och andra turistboenden är några av idéerna som lyfts fram. Krister Segergren från projektgruppen vill dock även lyfta bostadsbristen som en aspekt.

Artikelbild

| Krister Segergren är några från den nystartade projektgruppen i Locknevi. Här vill man få till verksamhet, antingen genom Vimarhem eller någon lokal entreprenör som kan ha idéer för vad lokalen skulle kunna användas till.

– Hur många i Vimmerby vet att det finns lediga lägenheter här? Det är faktiskt bara 20 minuter in till stan härifrån och jag tror inte många tänker på det.

Per Nyman, också från projektgruppen, tar upp möjligheten med att det nya statliga servicekontoret skulle kunna representeras i Locknevi och andra kransorter.

– Med en mobil enhet kanske personalen skulle kunna förlägga en halv arbetsdag här eller på andra mindre orter i Vimmerby?

På måndag kväll hålls inspirationsmötet på bygdegården i Locknevi där allmänhet och representanter från Vimarhem bjuds in.

– Det är där idéerna ska diskuteras för det viktigaste är att få med vad Lockneviborna själva vill med fastigheten och med samhällets utveckling, säger Sture Johansson.