– Det är svårigheten att identifiera föraren som gör att så stor andel av de registrerade ortkörningarna kommer undan påföljden, säger Anders Drugge, chef på polisens ATK-sektion i Kiruna.

Därifrån styr polisen när landets cirka 1 600 fartkameror är aktiverade eller inte. Så också för de 16 kameror som Trafikverket placerat ut mellan Målilla i söder och Gullringen i norr. Men när kamerorna är aktiverade, säger polisen ingenting om.

– Nej, det håller vi inne med. Men alla kameror är igång någon del av dygnet, säger Anders Drugge.

Artikelbild

| Här vid Kalvkätte utanför Hultsfred fångas flest fortkörare av fartkamerorna på riksväg 23/34.

Men om de är på en eller sju timmar per dygn avslöjas inte.

Trafikintensiteten är en faktor som styr hur frekvent kamerorna är aktiva. På riksväg 23/34 i Vimmerby och Hultsfred ligger trafikintensiteten i snitt på cirka 5 300 fordon per dygn på större delen av sträckan genom de båda kommunerna.

Av dem fastnar i snitt bara tre fordon för fortkörning i någon av de 16 kamerorna. Enligt ATK-sektionen i Kiruna har 455 fortkörare registrerats till och med maj månad i år. Flest av dem har kört för fort på 70-sträckan vid Kalvkätte utanför Hultsfred. Där har 43 av de registrerade fortkörningarna skett.

Det är något färre fortkörningar än under samma period ett år tidigare. Då registrerades totalt 507 överträdelser. 49 av dem vid Kalvkätte.

Artikelbild

| Anders Drugge på polisens ATK-sektion i Kiruna.

507 upptäckta fartsyndare är en halv procent av antalet totala fordon på sträckan. Hur många som i realiteten kör för fort är svårt att säga.

– Det är många som kör väldigt fort på vägarna, sett till hela vägnätet är det 45 procent som håller hastigheten. Men vid mätstationerna håller 95 procent hastighetsbegränsningen, säger Eva Lundberg, verksamhetsansvarig för ATK, vid Trafikverket till tidningen Vi Bilägare.

Samtidigt är det få av de som registreras som fartsyndare som straffas. Nära två tredjedelar kommer undan straff helt och hållet.

– Det är ungefär 38 procent av alla registrerade ärenden som leder till böter. Siffran är i stort sett den samma över hela landet, säger Anders Drugge.

Översatt till sträckan Målilla-Gullringen innebär det att cirka 170 av de 455 fortkörningar som registrerats i de 16 kamerorna i år åker på böter. Resten, cirka 285 fortkörare, slipper undan straff för att det inte går att identifiera föraren vid tillfället.

– Det vanligaste är att folk fäller ner solskyddet när de kör för fort förbi en kamera.