De villkoren lyfter centerns ledamot i Vimarhems styrelse, Magnus Danlid, när han kommenterar kommunstyrelsens beslut att går vidare för en försäljning av bolagets tomt till Storebrolyan AB.

– Vi är överens i styrelsen om att Vimarhem gärna bygger där om ett antal år, men kommer någon annan med ett seriöst och bra förslag kan vi tänka oss att sälja, säger han.

Men en sån försäljning som kommunstyrelsen nu driver på för att verkställa vill oppositionen i Vimarhems styrelse ställa flera villkor för.

– För det första måste en försäljning ge tillbaka de drygt 3,5 miljoner kronor som tomten kostat Vimarhem med inköp och rivning av en byggnad. Vi kan inte acceptera att Vimarhems hyresgäster ska subventionera ett privat bostadsbyggande. Men något sånt kan väl knappast ske i en socialdemokratiskt styrd kommun.., säger han.

Oppositionens övriga krav handlar om hur tomten ska utnyttjas och hur byggnaderna ska se ut.

– Det här är Vimmerbys A-läge med närhet till allt vad centrum innebär. Därför måste det tas tillvara effektivt både ytmässigt och på höjden. Så vi tänker oss 3-4 våningar. Dessutom är det estetiska också viktigt. Där tycker vi att Näktergalen, ett par kvarter bort, är en bra förebild, säger han.

Att en ny detaljplan som medger upp till fyra våningar kan ta ett år ser han inte som något hinder.

– En sån ansökan kan man lämna in omgående och det arbetet kan löpa parallellt med försäljningsprocessen och rivningen av befintliga byggnader. Då är vi framme i vinter och en detaljplan kan vara framme.