– Vi kan inte längre ställa upp på att man dribblar hit och dit och inte kan ge ett rakt besked om man ska ha marken eller inte. Det enda också vi politiker fått veta är vad vi kan läsa i media, och det låter som att Aleris inte är sugna på det området längre, säger Helen Nilsson (S) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna har tillsammans med moderaterna drivit linjen att den nya förskolan som planeras ska byggas i gamla skjutbaneområdet, eller en del av VOK-skogen som den också kallas.

Den senaste tidens ovisshet om Aleris planer för en byggnation i Nybble har fått socialdemokraterna att tröttna och sätta ner foten.

– Kommunen har tagit mycket strid för att visa goodwill mot företaget och de arbetstillfällen som finns i Vimmerby, men efter de uppgifter vi fått till oss vill vi nu vara tydliga och kräva ett rakt besked. Kommunen har också ett stort behov av den här tomten för att kunna bygga en förskola, säger Helen Nilsson.

Hon ser inte att ett skifte från skjutbaneområdet till Nybble riskerar att försena byggnationen av en ny förskola.

– Nej, det ska det inte behöva. det är markanvisningsavtalet som är haken.

Hon säger också att hon nåtts av uppgifter om att Aleris har andra planer än ett behandlingshem för tomten i Nybble.

– Det är vad jag har hört på omvägar, men avtalet avser en byggnation av ett behandlingshem, så något annat tycker jag inte att kommunen kan acceptera i det här läget, säger hon.

Nästa vecka ska kommunen träffa företrädare för både Aleris och fastighetsbolaget Vectura för att gå igenom situationen.

– Det här är vår ingång i de diskussionerna, sen får de andra partierna förhålla sig på sitt sätt, säger Helen Nilsson.

Den nya Vimmerbyalliansen har också sagt att man föredrar Nybble för den nya förskolan – om Aleris drar sig ur.

Samtidigt håller Socialdemokraterna fast vid att en ny förskola måste ha tio avdelningar.

– Ja, vi har i dag motsvarande åtta avdelningar utspridda på tillfälla lösningar i paviljonger. Så åtta avdelningar är redan intecknade. Vi har också sagt att nästa förskola ska ha barnomsorg för nattetid och helger, det är en avdelning till. Då återstår bara ytterligare en att fylla och vi har i dag 21 barn i kö. Så tio avdelningar behövs. Det finns också både ekonomiska och kvalitetsskäl som talar för det, säger hon.