– Det är en stor ära och ska bli roligt att återigen få leda föreningen i ett år till, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Årsmötet hölls i Storebro på söndagen och ställde sig enigt bakom valberedningens förslag till ny styrelse. Anneli Jakobsson fick förnyat förtroende som både ordförande och sekreterare i styrelsen som nu utökats från fem till sju ledamöter.

– Vi har en fantastisk medlemsutveckling och behöver nya aktiva i föreningen, säger Anneli Jakobsson som uppger att partiet har 74 medlemmar i kommunen.

SD gick fram i valet och tog sex mandat i fullmäktige. Eftersom antalet ledamöter ökats i nämnderna har partiet numera plats i såväl kommunstyrelsen som i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.