När fritidshusägaren kom till sitt sommarhus i Södra Vi-trakten saknades familjens båt, som stått på en trailer, fastgjord med kedja och kopplingslås runt ett träd. Stölden misstänks ha inträffat efter mars. Värdet på båt, båtmotor och trailer är 96 000 kronor.