I mitten av januari berättade den styrande alliansen att en del av tomtmarken i Nybble kommer bebyggas med en förskola för 120 barn. Det planeras även för cirka 25 villatomter.

Och nu står det alltså klart att Astrid Lindgrens Värld har planer på att bygga en eller två fastigheter om totalt 50 mindre lägenheter. Dessa ska täcka den brist man i dag har avseende personalboende, berättar företagets vd Jocke Johansson.

– Att bygga eget har varit vårt förstaspår sedan en tid tillbaka, det har mer handlat om placeringen, säger han.

Artikelbild

| Astrid Lindgrens Världs vd Jocke Johansson bekräftar planerana på att bygga en eller två fastigheter med totalt cirka 50 lägenheter i.

– Nybble-området är perfekt för oss. Nära Astrid Lindgrens Värld, men ändå så pass långt ifrån att medarbetarna verkligen ”kommer hem” efter arbetsdagen och inte känner att man är kvar på jobbet, menar Jocke Johansson.

Skisser finns framtagna, men ännu är man väldigt tidigt i planeringsstadiet.

– Nu måste det kommunala arbetet få ha sin gång. Det är inte heller något formellt styrelsebeslut taget på investeringen än, det måste till.

Hur ser tidsplanen ut?
Artikelbild

– Vi har inte satt några tider ännu. Men om allt går som vi hoppas ligger det väl kanske ett par år bort innan det är klart, säger Jocke Johansson.Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) kommenterar beskedet:

– Väldigt glädjande. Samhällsbyggnadsavdelningen har nu fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag på markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld, säger hon.