Under högsäsong har Astrid Lindgrens Värld drygt 500 anställda. Med knappt fyra månader kvar till säsongsstart står man med den årliga utmaningen att lösa boende till de som kommer till Vimmerby för att jobba i parken.

– Vi lägger onödigt mycket tid på det här. Därför fortsätter vi jobba med planen att bygga något själva. Det är inget styrelsebeslut taget på investeringen, men vi har ändå kommit så långt att husleverantörer tagit fram skisser och ritningar på hur det skulle kunna se ut. Det här står högt på turordningslistan över kommande investeringar, säger Jocke Johansson.

Planen är att bygga ett lägenhetsboende för 50 personer och man har tittat på flera olika tomtalternativ.

– Vi fortsätter diskutera med kommunen och allt är intressant, inom en radie av ett par kilometer från stan. Det får inte bli för stökigt för våra medarbetare att ta sig till jobbet, men samtidigt ska det inte vara för nära, man måste också kunna känna att man kommer hem när man är ledig. Därför är halkbaneområdet inte lämpligt, och det skulle också stå i vägen för vårt eget växande.

Bland de områden som är högintressanta är Nybble.

– Nära, men inte för nära parken. Men vi har inte fått någon prislapp på de olika fastigheterna, så vi har inte kunnat göra någon uträkning vad den här investeringen handlar om.

Att lösa boendebristen med en redan befintlig fastighet är inte längre något alternativ.

– Vi har fört dialog med ett annat boende, men utifrån den prisuppgift vi fått är det inte aktuellt.

Jocke Johansson tror inte att det är realistiskt med ett personalboende i parkens egen regi färdigt 2020.

– Planprocessen tar tid, men vi kanske kan komma igång med byggnationen under nästa år.

Hur löser ni det mer akuta problemet inför sommaren?

– Vi fortsätter jaga för fullt och ringer runt. Vi är intresserade av allt, som ligger förhållandevis centralt. Så är situationen.