– Vi skulle behöva minst 8–10 nya brandmän som det ser ut nu bara i Vimmerby och ytterligare några i ytterområdet, säger Räddningschefen Stefan Larsson.

Personalsituationen har fortsatt att försämras inom räddningstjänsten i Vimmerby kommun sen i somras och redan då var det brist på personal.

– Det har förvärrats och är illa i dag. Vi klarar inte att hålla minibemanningen för beredskap, utan folk går in och tar extra beredskap för att täcka upp luckor i grupperna, säger Stefan Larsson.

Artikelbild

| Personalsituationen i räddningstjänsten har förvärrats. "Vi har inte folk nog för att bemanna alla beredskapsgrupper fullt ut, utan folk går in extra och täcker upp" säger räddningschefen Stefan Larsson som är bekymrad.

Det är framför allt svårigheten att rekrytera som ställer till problem. Den som ska jobba som deltidsbrandman har en anspänningstid på fem minuter under beredskapen som infaller var tredje vecka. Då ska man ta sig från hemmet eller jobbet till brandstationen, klä om och vara i väg på utryckningen inom fem minuter efter ett larm.

– Det finns många som är intresserade, men inte jobbar på orten och då spricker det redan där. Jag vet också att det finns personer som är intresserade, men att deras arbetsgivare inte vill släppa dem, och det är bara att förstå det också. Det är slimmade organisationer på företagen i dag och att en gubbe försvinner några timmar då och då ger produktionsbortfall, säger Stefan Larsson.

Andra skäl han pekar på är att beredskapen kan bli påfrestande för familjen, särskilt om man tar extra pass för att täcka upp luckor.

– det gör att det sliter mer på personalen också, och bara det kan bli ett skäl att sluta, säger han

Han konstaterar också att bilden inte på något sätt ärt unik för Vimmerby.

– Nej det ser likadant ut i många andra kommuner också, säger han.

Ett alternativ till deltidsbrandmän i beredskap är att ha heltidspersonal som går i skift. Fördelen är att man då är snabbare ut, max 90 sekunder mot fem minuter efter larm.

– Det är en viktig vinst, men samtidigt blir en sån lösning väldigt mycket dyrare. Då tycker jag man hellre kan titta på en blandning mellan heltid och deltidsstyrkor, där det finns en anställd heltidsstyrka på dagtid och som sen delar beredskapen med deltidspersonal på kvällar, nätter och helger. På så sätt kan man också få med de som har svårt att vara brandmän på grund av sina ordinarie arbetsplats. det är en lösning en del kommuner har valt, säger Stefan Larsson.

Det finns för närvarande inga förslag eller beslut om någon ny organisation för underlätta för rekryteringen.

Jimmy Karlsson