– Vi sitter med en potential som är alldeles unik och då gäller det att samla krafterna i kommunen. Det kan vi göra med en sån här grupp som gemensamt med till exempel Växtkraft Kinda, företagare och näringsidkare kan jobba med de här frågorna, säger oppositionsrådet Christer Segerstéen.

För att minska risken för skattehöjningar i framtiden ser kommunstyrelsen att förutsättningarna för inflyttning och företagande i kommunen behöver att förbättras. Genom den nya arbetsgruppen, som består av sammankallande Lars Karlsson (L) samt politikerna Thomas Fransson (M) och Magnus Lidén (S), ska kommunens arbete med marknadsföring, näringsliv och turism vässas ytterligare.

– Vi kan väl säga att till exempel marknadsföring inte har varit i fokus hos politiken som den borde ha varit. Tjänstemän som arbetar med de här frågorna behöver att få rätt direktiv och rätt mandat. Tidigare har vi tillfört pengar men inte varit tydliga med vad vi vill ha ut av dem. Det måste vi ändra på, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Planen är att gruppen under mandatperioden ska lyfta förslag till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige på olika åtgärder, åtgärder som syftar till att förbättra Kindas platsmarknadsföring som boende- och besökskommun samt som etableringskommun för företag och investerare.

– Behovet av en sån här arbetsgrupp är stort. Om vi ska blicka framåt gäller det att få till en tillväxt och öka antalet skattebetalare i kommunen, menar Segerstéen.