Insändare Den 3 december införs en ny arbetstidsorganisation i Vimmerby kommuns omsorg.

Den innebär kortare nattpass. Men fler. Den innebär tidigare morgnar för dagpassen. Och senare kvällar för eftermiddagspassen.

Det blir mer sönderryckta dygnsrytmer, sämre arbetsförhållanden, mer slit för att få vardagspusslet att fungera och ett ännu mer skriande behov av barnomsorg på obekväma arbetstider. Med fler pass blir det fler resor som kostar tid, pengar och miljö.

Det är som om du med dagarbete skulle erbjudas en arbetsdag på sex och en halv timme istället för åtta, men tvingas arbeta på lördag också. För samma lön.

Personalbrist råder vi inte bot på genom att bli en sämre arbetsgivare. Personalbrist råder vi bot på genom att bli en bättre, mer attraktiv, arbetsgivare.

Redan har kommuner som Göteborg, Kungälv och Stenungsund backat från planer på samma förändringar. Vimmerby kan inte vara sämst i klassen. Det lockar ingen att arbeta här.

Förändringarna bidrar inte till att förbättra personalsituationen. Den blir sämre! Personal slutar och tar istället arbete i andra kommuner, eller i andra branscher.

De flyr en bransch som redan saknar personal. De flyr en kommun – vår kommun – till andra som erbjuder bättre förhållanden. Det förlorar vi alla på.

Att försämra för människor är på sikt aldrig rätt sätt att råda bot på personalbrist. Det vet vilket företag som helst. Har man som ledning inga egna lösningar får man lyssna till personalen! Hör vad de har för idéer. Ge dem inflytande över sin arbetssituation. Låt dem försöka vara med och lösa problemen. Låt dem visa fram det positiva med sitt arbete. Ge dem chansen locka andra till sitt yrke!

Om det ändå inte skulle gå. Då har ni personalens förståelse. Då är det lättare att införa, som en sista utväg, dessa kortare nattpass.

Men uttöm alla andra möjligheter först.

Lita på människor. Lyssna till personalen. Vi har inte råd med fler som flyr.

Så bygger vi Vimmerby från grunden.