Insändare Skolfrågor och problemen som uppstår vid kommunernas budgetåtstramningar är helt emot allt jag som vänsterpartist står för. Kommunerna klarar inte längre ta ansvar.

Elever i behov av resurs eller särskilt stöd hänvisas till att klara sin dag utan extra stöd, dessa bristande funktioner utmärker sig allt mer i barngrupperna, lärare lämnar skolan med stor oro i magen över känslan av otillräcklighet. Eleverna visar i allt större utsträckning hur skolan mår.

Svaret på alla frågor och lärarnas stora oro blir alltjämt, det finns inga pengar, skolans budget blöder. Att alla elever har rätt till likvärdig individanpassad undervisning är ett minne blott.

Jag anser att kommunerna för länge sedan har förbrukat sitt förtroende och att skolan bör återgå till statligt ansvar. Skolverket ger uttryck för än större individanpassning och krav på resursstöd, men allt utförs idag av lärare som snart bränt sina ljus i alla ändar, lärare som förmodligen ej heller har rätt kompetens för allt arbete enskilt stöd och resursstöd kan/bör omfatta. Många barn i skolan lider av svåra trauman som måste mötas med kompetens.

Det skulle vara intressant att få ta del av vad en kommun i Sverige lägger för pengar på vad denna brist i skolan genererar i omkostnader, långtidssjukskrivna lärare och rektorer, eftersatta underhåll på skolbyggnader, elever som kommer på glid ja allt det som påverkas av det jag skrivit om. Vem ska stå till svars för verkställandet, skolchefer, högre tjänstemän eller kommunernas ansvariga politiker?