Det gäller dammen vid utloppet av sjön Linden i Lönneberga. Där lät man 2014 med EU-medel bygga en kröndamm. Den ersatte en tidigare damm med luckreglering, där sjöns nivå kunde regleras så att det alltid rann vatten till Lillån, där den sällsynta flodpärlmusslan fanns.

Med en kröndamm försvinner denna möjlighet och ingen beslutsfattare, inte ens Mark- och Miljödomstolen, insåg att det kan komma torrperioder då sjönivån inte når upp till krönet.

Detta har nu hänt tre år i rad, som värst 2018.

Emåförbundet ansvarar för nivån i flera sjöar och går man in på deras hemsida och följer upp sjönivån i Linden ligger den cirka 10 centimeter över krönets nivå, alltså skulle vatten rinna över. Men detta är fel, i verkligheten ligger nivån 10-15 centimeter under krönet. Besöker aldrig Emåförbundet Linden för att kontrollera nivån?

Någon, sannolikt en förtvivlad markägare vid Lillån, har nyligen grävt fram ett dike i dammkrönet för att släppa fram lite vatten.

Vad gör länsstyrelsen åt denna situation?