När barn- och utbildningsnämnden sammanträder i dag så har de flesta frågorna förberetts i ett arbetsutskott. I arbetsutskottet sitter fem av nämndens elva ordinarie ledamöter.

– I arbetsutskottet har vi kunnat ha lite djupare genomgångar, och lite djupare diskussioner. Det har varit en modell som fungerat bra när vi har haft majoritetsstyre, säger Marcus Fridlund.

Som regel har majoriteten haft tre platser i arbetsutkottet och oppositionen två. Efter valet har den politiska situationen i barn- och utbildningsnämnden blivit brokigare. Alla kommunens tio partier finns i dag med, antingen på ordinarie platser eller som ersättare. Ingen av de två koalitioner som finns har egen majoritet.

– För att vi ska kunna nå breda överenskommelser så har det blivit viktigare att alla partier får samma information, säger Marcus Fridlund.

Därför vill han skrota arbetsutskottet, och istället skapas en arbetsordning där nämndmötena blir länge, med mer utrymme både för information och diskussioner inom partigrupperna.

Moderaten Elin Landerdahl är till övervägande del positiv till förslaget. Hon har varit en av de politiker som suttit med i arbetsutskottet.

– Det har kunnat bli lite kaka på kaka ibland med samma ärenden på två möten.

Hon lägger dock till att när arbetsutskottet försvinner så ökar det kravet på ordförande, och de två viceordföranden, att se till att alla partier hålls informerade inför nämndsammanträdena. Landerdahl tycker också att det är bra att förslaget innehåller en utvärdering av det nya arbetssättet senare i år.