I lördags berättade vi om begravningsplatsen vid Gertrudsvik som befinner sig i något av ett limbo, där det är oklart vem som bör ta det långsiktiga ansvaret för att platsen bevaras.

Den som nu har ansvaret för platsen är fastighetsägaren Gertrudsvik AB. Bolagets vd Per Karlsson säger vad också flera andra sagt, att egentligen ska inte ett privat bolag äga begravningsplatsen. Begravningsplatsen ingick i den stora markaffären mellan bolaget och landstinget 2004. Då reagerade inte någon.

Per Karsson tycker att bolaget därefter hanterat frågan ansvarsfullt:

– Vi gjorde avverkningar och snyggade upp området så att det blev mer öppet.

Nu håller bolaget efter platsen med gräsklippning.

Bolaget har inte varit avvisande till att kyrkan tar över platsen, men Per Karlsson säger att man inte kommit överens om villkoren.

– Kyrkan vill att platsen ska hålla samma standard som deras övriga begravningsplatser. Vi tycker inte att det passar på platsen. Vi skulle i så fall få göra ytterligare arbeten innan vi kan lämna över marken.

Han berättar ytterligare en intressant detalj. Ett problem i sammanhanget har varit att den mesta skriftliga dokumentationen varit försvunnen. För bara några veckor sedan hittades gravbrev som rörde platsen. Det återstår att se om det kan påverka frågan i någon riktning.

Om man inte skulle komma överens; Tycker Per Karlsson att det kan löpa på som i dag?

– Ja, men allra viktigast är vad anhöriga till dem som ligger där tycker.