En samfällighet utanför Piperskärr JO-anmälde kommunen för ett misstag i hanteringen av nedskräpad industritomt. I går berättade vi att ett vite som kommunen ville få utdömt mot en fastighetsägare avslagits. Mark- och miljööverdomstolen menar att Västerviks kommun glömt bort att delge fastighetsägaren en dom från mark- och miljödomstolen.

Klantigt, tyckte boendesamfälligheten som vill se industritomten städad, och JO-anmälde kommunen.

Tf miljö- och byggnadschefen Carolina Stalebrant håller inte utan vidare med om att kommunen gjort fel.

"Vi har aldrig varit med om att vi ska delge ett beslut från en annan myndighet", skriver hon i ett mejl till VT.

På miljö- och byggnadsförvaltningen har man gjort tolkningen att det är den myndighet som fattar ett beslut som också har ansvaret att se till att den som berörs av beslutet blir delgiven. Därför kommer miljö- och byggnadsnämnden att ta upp frågan om man ska överklaga mark- och miljööverdomstolens beslut för att få frågan utredd.

Stalebrant lägger också till att i kommunikationen med fastighetsägaren så verkar han ha haft full kännedom om domen från mark- och miljödomstolen.