Statistik från Naturvårdsverket, som nyhetsbyrån Siren sammanställt, visar att Västervik fått överlägset mest pengar till lokala naturvårdssatsningar, så kallade Lona-bidrag, i hela landet.

– Vi var väldigt tidigt ute med att ta fram planer på vad som behöver göras. De andra kommunerna var nog inte lika förberedda. Vi jobbade också tidigt med markägarna, så när pengarna väl kom så hade vi redan en plan, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun.

Totalt är det ett 30-tal större projekt som finansierats med hjälp av pengarna. 

– Vi håller på med ett antal åtgärder i bland annat Gamlebyån, Loftaån och projektet Yxern. Det handlar om vattenfördröjande åtgärder och anläggande av våtmarker. Något som vi har arbetat med under flera år är projektet kring Gamlebyviken och framför allt Baggetorpsån där man visat på väldigt bra resultat.

Vid Baggetorpsån har man bland annat, med hjälp av fosfordammar och våtmarksanläggningar, fått en bättre dränering och näringsfördelning.

– Under de senaste åren har det kommit alltmer nederbörd på en och samma gång i stället för en jämn fördelning. Det här är ett sätt att både ta tillvara på näringen och spara på vattnet. 

Det är bara kommuner som kan söka bidragen, men lokala markägare och lantbrukare kan genomföra olika projekt finansierade av pengarna. 

– Det är ett stort intresse från markägarna och lantbrukarna. Om de ser att det här är bra för deras marker så står de nästan på kö.

– –