Det är utifrån resultaten i grundskolorna som redovisningen sker. Enligt kommunen har Västervik förbättrat sin placering, från plats 247 förra året till plats 185 i år.

När det till exempel gäller det så kallade genomsnittliga meritvärdet (17 ämnen) för elever i årskurs 9 har det ökat i Västervik, från 206, 4 förra året till 217, 4 poäng i år. Det kan jämföras med 223, 3 poäng för riket i stort i år.

Västervikseleverna uppges också i år ha en ökad behörighet till yrkesprogram. Även andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen har ökat, enligt SKL. Däremot är Västervik under snittet i riket gällande elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska.

skl