I dag är totalt 8 609 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i Kalmar län. En minskning från 2017 med 0,2 procentenheter då siffran var på 8 755. Antalet inskrivna i långa perioder utan arbete ökar dock, vilket främst innefattar utrikesfödda med förgymnasial utbildning.

– Antalet utrikesfödda med mer än 12 månader utan arbete ökade med 23,7 procent på ett år och för utrikesfödda med förgymnasial utbildning ökade antalet med 28.9 procent. Det visar fortsatt på vikten av insatser för de som står längre ifrån arbetsmarknaden, säger Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Hur arbetar ni med att snabbare få in utrikesfödda på arbetsmarknaden?

– Vi försöker dels inspirera och ge dem den kompetens som krävs för att få jobb, vilket kan vara att lära sig språket, få gymnasiekompetens eller andra utbildningar. Sedan fokuserar vi på det arbetsmarknadsbehov som finns och individens möjligheter och förutsättningar, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.