Tvestjärten är en insekt som många kan tycka är obehaglig, med sin något skorpionliknande bakdel. Just den här sommaren är det flera som tycker att de små djuren förkommer i ett ovanligt högt antal. Kim Wiström är gruppchef på Anticimex Västervik menar att det kan finnas större lokala förekomster under gynnsamma levnadsförhållanden.

– Tvestjärtens period är nu. De gillar att ha det mörkt och fuktigt, berättar Kim.

Tvestjärten trivs inte inomhus, och har man dem inne i sin bostad kan det bero på att man exempelvis plockat in blommor eller tagit in tidningen från postlådan. Vill man inte ha insekterna hemma kan man tänka på att ta bort växtlighet som finns nära huset och se till att det finns andra boplatser för dem. Man kan göra egna "fällor" genom att samla fuktiga löv, papper, tyg eller halm på en ljusskyddad plats, det här är en miljö som tvestjärten trivs i. Kim poänterar även att tvestjärtar inte är några skadedjur, och att de varken vill människa eller bostad illa.

– Man ska vara glad om man har tvestjärtar, de är nyttodjur som äter skadedjur som löss och kvalster, menar Kim.

Han tror att många ogillar tvestjärtar på grund av deras bakdel, som kallas för "gaffel". Han menar att de försvarar sig med den mot andra djur, och att tvestjärten inte är farlig.

– De angriper oss inte, och de bär inga överförbara sjukdomar, säger Kim.