Två ordinarie ledamöter, och en ersättare har lämnat sina uppdrag.

Det är förhållandevis mycket med tanke på att det rör sig om ett parti som har åtta ordinarie platser i Västerviks kommunfullmäktige.

Skälen till avhoppen varierar enligt partiets gruppledare i kommunfullmäktige, Dan Larsen:

– När det gäller en av ledamöterna, Christer Molin, handlar det om att han inte kan kombinera sitt arbete som egenföretagare med det politiska uppdraget efter att man tog beslutet att de flesta fullmäktigemötena ska hållas dagtid.

Till VT säger Molin att han som egenföretagare inte kan ta ledigt en dag för att sitta i kommunfullmäktige.

– Det heter fritidspolitiker. Då ska väl arbetet göras på fritiden, säger han.

När frågan om kommunfullmäktiges möten skulle hållas dag- eller kvällstid avgjordes hörde SD till ett av de partier som förespråkade kvällsmöten.

Även paret Inge och Yvonne Edvardsson har lämnat sina uppdrag. Inge Edvardsson vill inte kommentera skälen närmare när vi når honom. Gruppledaren Dan Larsen säger att man inte kom överens i höstas när den politiska organisationen för kommande mandatperiod skulle fastställas.

– Jag, Bo Karlsson och Tommy Ivarsson har arbetat för att vi ska få till ett så bra lag som möjligt. Besluten har tagits i demokratisk ordning, tyvärr blev inte alla riktigt nöjda.

Avhoppen betyder att de tidigare ersättarna Monica Hilmeryd och Lage Henning blir nya ordarie ledamöter. Nya ersättare blir Tommy Karmbäck, Marianne Henningsson och Morgan Pettersson.

Under tidigare mandatperioder har Sverigedemokraterna på andra håll i landet haft problem med att omsättningen av ledamöter lett till att platser i kommunfullmäktige blivit vakanta. Det ska det inte finnas någon risk för enligt Dan Larsen. Dels hoppas han att man nu har fått en stabil bemanning, dels säger han att det finns ytterligare personer att fylla på med. Totalt hade partiet 23 personer på sin valsedel.