Rankingen över företagsklimatet för landets kommuner baseras bland annat på enkätsvar från landets företagare. 2017 hamnade Västervik på plats 171, men när årets rapport presenterades kom en kalldusch. Kommunen hade halkat ner till plats 263 av landets 290 kommuner. De sämsta betygen kom i kategorierna "Vägnät, tåg- och flygförbindelser" och "Tillgång på medarbetare". Både politiker och näringsliv reagerade starkt och Västerviks kommun och Västervik Framåt kallade till möte på Stadshotellet. Politiker, företagare och tjänstemän var alla inbjudna för att diskutera hur företagsklimatet ska bli bättre.

– Vi tappade 90 platser i företagsrankingen och vi har tappat under en längre tid. Men nu när vi tappade så mycket så kände vi att vi var tvungna att göra någonting och då tillsammans med näringslivet, förklarade Ulf Kullin, näringslivschef i Västerviks kommun, om inbjudan.

Ett 80-tal personer hade tagit sig till mötet och en av kvällens första talare var Jonny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv. Han började med att förklara begreppet "företagsklimat" och vikten av en god dialog mellan kommun och näringsliv.

Artikelbild

– Ofta handlar det om dialog och att kommunicera på ett mindre byråkratiskt sätt när det gäller exempelvis bygglov. Att förbättra företagsklimat är ingen quick fix, man måste tänka långsiktigt, förklarade han.

När företagarna under kvällen fick tycka till kom återigen dialogen upp. På frågan om vad kommunen måste jobba på hamnade "tjänstemännens attityder" och "politikers attityder" högst upp på listan.

– Jag tror att vissa upplever att tjänstemän kanske inte alltid svarar i telefon eller gör det väldigt sent. Jag tror inte det handlar om att man upplever bemötandet som otrevligt eller något i den stilen, svarade Ulf Kullin i pausen.

Många företagare utlyste även fler besök i verksamheterna från kommunens sida. Men också att skapa relationer via exempelvis en spontan lunch på stan.

Artikelbild

Under kvällen fick både Thomas Eriksson, vd på Västervik Framåt, och Ulf Kullin berätta om deras arbete. Den sistnämnde presenterade en satsning som handlade just om en effektivare dialog. Han förklarade att kommunen jobbar med att utveckla en digital plattform med just kommunikationen i fokus.

– Förhoppningsvis kommer mötet att bli en nystart där vi, tillsammans med näringslivet, kan hitta gemensamma lösningar, berättade Thomas Eriksson.

Artikelbild

| Ulf Kullin, näringslivschef i Västerviks kommun, och Thomas Eriksson, vd på Västervik Framåt, hoppades att mötet skulle vara början på någonting nytt. "Förhoppningsvis kan vi, tillsammasn med näringslivet, hitta gemensamma lösningar, berättade Thomas Eriksson.

På grund av VT:s trycktid kunde vi inte närvara vid mötets avslutande del.