Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt de senaste utsläppssiffrorna från Kolada. Rapporten visar att 255 av landets 290 kommuner minskade sina utsläpp mellan 2015 och 2016. Störst utsläpp av växthusgaser per invånare hade Oxelösund. Där var det beräknade utsläppet 131 ton koldioxidekvivalenter per invånare 2016. I Västerviks kommun var siffran 5,82 ton per invånare, en minskning med en procent jämfört med 2015.

– Siffrorna är ju några år gamla och det har hänt väldigt mycket i kommunen sedan dess. Men det är ett jättearbete som pågår på flera områden. Vi jobbar med bland annat energieffektivisering, inköp av fossilfri el och produktion av biogas, säger Gun Lindberg, hållbarhetsbarhetsstrateg på kommunen.

Koladas siffror anger inte exakta uppgifter över utsläppen i en kommun och de visar inte klimatpåverkan från enskilda personer. Kommuner med exempelvis tunga industrier kan påverka resultaten. I Sverige finns ett långsiktigt mål om att ha nettonollutsläpp senast år 2045.

– Klimatförändringarna är väldigt allvarliga. Det krävs att vi alla gör stora förändringar.