Polisens amnesti för explosiva varor startade den 15 oktober och avslutades fredagen den 11 januari. Totalt gav amnestin cirka 500 ärenden i polisregion Syd, skriver polisen i ett pressmeddelande. Det var i de östra delarna av polisområdet, alltså Kalmar län, Blekinge och Kronoberg som hade flest ärenden. Polisens arbete har bestått i att åka till plaster för att säkra och omhänderta de explosiva varorna. Det har mest handlat om lant- och skogsbruk där gammalt sprängmedel förvarats sedan generationer tillbaka. Nästan inget har kommit från den kriminella miljön. Först i vår kommer polisen kunna svara på hur många ärenden som gällde för Västerviks kommun.