Tittar man på Brottsförebyggande rådets statistik för hela Kalmar län är upplevelserna av otrygghet påtagliga, något som tidningen Nyheterna rapporterade på onsdagen. Västerviks kommun ligger bra till jämfört med de andra kommunera i Kalmar län. 36 procent av de 528 tillfrågade Västerviksborna svarade ja på frågan om de oroar sig för brottsligheten i samhället, men det är bara tre procent som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. 23 procent oroar sig för att bli utsatt för inbrott, medan åtta procent oroar sig för att bli utsatt för misshandel.

Harald Hjalmarsson (M) menar att man de senaste åren jobbat strategiskt och varit framgångsrika med att minska otryggheten, men att det fortfarande finns mer att göra genom långsiktigt arbete. Han menar att folk som oroar sig kan ha anledning till att göra det.

– När det gäller trygghet finns det inga "quick fixes", det måste ske genom samverkan. Jag tycker att man ska ta siffrorna på största allvar, säger Hjalmarsson.

Dan Nilsson (S), kommunalråd, säger att siffrorna från BRÅ är väntade.

– Vi står oss ganska bra. Otryggheten och oron är lägre i Västervik, man kan leva och röra sig utan otrygghet.

Det finns de som uppgett i undersökningen att de inte vill röra sig på vissa platser, finns det reella anledningar till att känna otrygghet i kommunen?

– Man kan aldrig diskutera känslor så utan det ligger hos var och en. Upplevelser går aldrig att ta ifrån någon.

Nilsson menar att arbetet för en större känsla av trygghet ständigt måste pågå.

– Man kan vara trygg i Västervik, avslutar Dan Nilsson.