Flera personer har hört av sig till VT med frågor om de vattenspridare som står uppställda på idrottsanläggningarna runt om i kommunen, trots att ett bevattningsförbud råder.

– Det är ett allmänt engagemang gällande bevattningsförbudet och många som hör av sig med synpunkter. Det har framförts att vi skulle vattna kommunens gräsytor med dricksvatten. Men det är felaktigt, säger Ruben Öberg, va-chef på Västervik miljö och energi.

Anders Karlsson är greenkeeper på Loftahammars Golfklubb. Han berättar att de helt släppt bevattningen av fairway och deras nuvarande vattennivå räcker enbart till green- och teeområden.

Artikelbild

| I år bevattnas Örbäcken och Karstorp med vatten från Kvännarsjön, en lösning som inte funnits tidigare. "Vi är väldigt nöjda med planerna i år", säger Christian Jansson.

– Vi pumpar upp och vattnar med överflödigt vatten från reningsverket. Vi får upp cirka 120 kubikmeter vatten per dygn och tidigare år har det räckt, säger Anders Karlsson.

– Vi har inte drabbats i negativ bemärkelse gällande antalet spelare och besökare. Det känns som att folk har förståelse för att det är torrt och att ett bevattningsförbud råder, vi har fått god respons på de områden som går att vattna, säger klubbchefen Joakim Jansson.

På Västerviks Golfklubb berättar ägaren Peter Billberg att klubben är självförsörjande gällande vattenflödet då man inför säsongen fyller anläggningens dammar för att klara sig över sommaren. Totalt fyller de på med 40 000 kubikmeter vatten som ska räcka för 120 dagar.

– Vid normal säsong förbrukar man ca 1 500–2 000 kubikmeter vatten per dag, nu under denna torra period har vi gått ned till miniminivå, vilket är 500 kubikmeter vatten per dag. Under nästa säsong kommer vi bygga ytterligare en damm för att förbereda oss inför kommande väderomslag. Skulle våra greener gå sönder väntar förödande konsekvenser.

Artikelbild

Bostadsbolaget AB i Västervik, som bevattnar de kommunala gräsytorna, har under denna torra period enbart bevattnat fotbollsplanerna på Karstorp och Örbäcken.

– Fotbollsplanerna är väldigt torra och hårda just nu. Vi använder vatten från Kvännarsjön och har enbart kunna bevattna två planområden, så gymnasiets plan och Bökensved exempelvis har vi helt släppt, säger Mikael Ingefeldt på Bostadsbolaget i Västervik.

– Då det råder spelförbud för tillfället så påverkas inte spelet, lägger han till.

Christian Jansson är ordförande i IFK Västervik och berättar att klubben hittills inte drabbats nämnvärt av torkan.

– Vi är väldigt nöjda med planerna i år. Innan vi hade lösningen med att kunna ta vatten från Kvännarsjön var det tuffare, så det har blivit mycket bättre i år.