På måndag är det åter dags för kommunfullmäktige. Ett ärende är att godkänna det gångna årets bokslut.

Även detta år blev det ett överskott – 12,8 miljoner kronor för själva kommunen, och 115 miljoner kronor inklusive de kommunala bolagen. Det kan låta mycket, men det är en kraftig minskning jämfört med de senaste åren. Mellan 2014 och 2017 pendlade kommunens resultat mellan 50 och 76 miljoner kronor.

Den största förklaringen är att inkomsterna inte blev så stora som man budgeterat för. Kommunen fick in 2,11 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. 32,6 miljoner kronor mindre än förväntat.

Artikelbild

Ekonomichef Christina Bäckström.

Det har talats om att Sveriges kommuner står inför tuffare tider. När bokslutet presenterades efter kommunstyrelsen i förra veckan lät ändå ekonomichefen Christina Bäckström hoppfull för 2019. Enligt de första rapporterna för året hade skatteintäkterna inte fortsatt att dyka neråt.

Så hur använde kommunen invånarnas skattepengar?

* Socialnämnden: Den allra största förvaltningen med en omsättning på över en miljard kronor. Ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg. Utöver skatteintäkter får man även in avgifter från brukare.

* Barn- och utbildningsnämnden, som ansvarar för skola och barnomsorg, kommer inte långt efter med en omsättning på 962 miljoner kronor.

* Kommunstyrelsen har den tredje största omsättningen, 674 miljoner kronor. Här finns en rad olika verksamheter: kommunledning, övergripande administration, räddningstjänst, kultur och samhällsbyggnad. En stor verksamhet som ligger under kommunledningen är arbete- och kompetens som bland annat ansvarar för socialt bistånd.

* Miljö- och byggnadsnämnden har en budget på 26,6 miljoner kronor. Enheten arbetar bland annat med bygglov och tillsyn som rör bygg, miljö och livsmedel.

* Överförmyndare och revision är de två minsta områdena, med budgetar på 3,5 respektive 1,6 miljoner kronor.

Bara en nämnd gjorde ett underskott: Socialnämnden har haft ett tufft år ekonomiskt. Bland annat steg personalkostnaderna till en början när man införde rätt till heltid, dessutom har man haft några kostsamma fall i individ- och familjeomsorgen.

Du kan följa fullmäktiges debatt om bokslutet och andra frågor på vt.se. Vi direktrapporterar från mötet som startar klockan 13:00 den 25 mars.