– Det som egenföretagarna är mest kritiska mot är att de betalar in pengar till ett välfärdssystem som man sedan inte kan använda. Egenföretagare är bara hemma om de verkligen måste, då är de ordentligt sjuka. När de är föräldralediga så kan de inte jobba samtidigt utan att riskera att förlora ersättningen. Men att vara egenföretagare fungerar inte så. Deras verksamhet kanske står och faller med dem som enskilda personer, säger Frida Boklund, regionchef för branschorganisationen Företagarna i Östergötland och Kalmar län.

Drygt 1 000 egenföretagare har svarat på enkäten ”Föräldrafällan”. Systemets grundfunktion är att man får ersättning när man till exempel är sjukskriven, vårdar sjukt barn eller är föräldraledig. Enligt Företagarna är det för fyrkantigt.

– Man borde underlätta för företagarna så att de kan jobba samtidigt som de är föräldralediga. Många löser det här ändå. Eftersom de vill vara med sina barn så får småbarnen helt enkelt följa med till jobbet.

Artikelbild

| Försäkringskassans app är ett sätt att förenkla anmälan av vård av sjukt barn, vab.

Företagarna föreslår därför att systemet ska tillåta småföretagare att driva sin verksamhet samtidigt som de är föräldralediga. De vill också att det ska gå att dela med sig av sina föräldradagar till andra närstående, som mor- och farföräldrar. Därtill föreslår organisationen att staten ska utreda former för alternativa, privata trygghetssystem.

Förslaget om den så kallade familjeveckan, en extra föräldraledighet, beskriver Företagarna som ett hån.

– Det innebär bara ytterligare dagar som egenföretagare inte kan utnyttja, konstaterar Frida Boklund.

Samtidigt som den politiska viljan är att fler män ska ta ut sin föräldraledighet kan det vara så att manliga egenföretagare inte anser sig ha möjlighet att göra det.

Artikelbild

| Intyg om ett barns frånvaro till Försäkringskassan. Pappersvarianten.

– Cirka 24 procent av egenföretagarna är kvinnor, det är troligt att det finns många män som vill ta ut föräldradagar, men som väljer att fortsätta att arbeta.

I enkäten fick småföretagarna också svara på frågor om SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Det visar sig att en fjärdedel av dem har haft problem med att få sin SGI fastställd. Skälet till detta har i huvudsak varit att försäkringskassan inte har godtagit företagarens inkomst, och att Försäkringskassan krävde oberoende intyg på inkomsten, vilket tog tid. Särskilt svårt är det att bedöma en framtida inkomst, eftersom egenföretagare inte alltid vet hur mycket de kommer att arbeta.