Pollen är små korn som bildas i växternas hanorgan, ståndarna. Här finns växtens hanceller. Hos vindpollinerade växter förs kornen omkring i vinden för att hitta en pistill att befrukta och det är det här pollenet som pollenallergiker reagerar på.

Enligt Astma- och allergiförbundet är omkring 30 procent av befolkningen allergiska mot pollen och björkpollenallergi är den allra vanligaste allergin.

I april och maj kan det vara som värst för en björkpollenallergiker, men Ann-Cathrin Peterson, biomedicinsk analytiker på avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus, som är de som gör pollenmätningarna i Västervik, så verkar björkpollensäsongen snart vara över.

Artikelbild

| Normalhöga mängder björkpollen i Västervik.

– Det har varit ett normalår i våra trakter och de värsta topparna har redan varit. Efter björken kommer eken, som inte har börjat blomma än och så gräs framåt sommaren, säger hon.

På sensommaren och hösten är det gråbo som är den stora pollenboven.

Om vi på östkusten har haft det relativt lugnt på björkpollenfronten i år så har det varit annat på västkusten.

– Björken är det som varierar mest i mängd, vid en riklig blomning kan det vara tio gånger mer pollen i luften än ett vanligt år, säger Agneta Ekebom på Naturhistoriska riksmuseet.

Det brukar gå i tvåårscykler.

– Men på senare år har vi börjat märka en skillnad mellan östra och västra Sverige. Förra året var det lugnt på västkusten och i år har de den värsta säsongen de har haft, säger Agneta Ekebom.