I anmälan beskrivs hur temperaturen varit över 30 grader under hela sommaren och att det lett till såväl koncentrationssvårigheter som sömnproblem för de intagna. Den intern som vänt sig till justitieombudsmannen tycker att anstalten inte gjort något för att åtgärda problemet. Fläktar har erbjudits, men de har inte hjälpt mot värmen och har, dessutom, tagit slut.

– Vi kommenterar inte ärenden som är under pågående utredning, säger Gustaf Robertsson, tillförordnad kriminalvårdschef på anstalten Västervik Norra.